UOC

El grau de Criminologia de la UOC ofereix a l’estudiant els coneixements i les habilitats necessaris per a avaluar, assessorar i intervenir en els àmbits de prevenció i reacció al delicte. El graduat desenvoluparà una visió pràctica i interdisciplinària del fenomen criminal i el capacitarà per a dur a terme eficaçment la seva activitat en totes aquelles professions que requereixin un coneixement criminològic interdisciplinari: policial, judicial i penitenciari; de seguretat pública i privada.

L’objectiu principal del grau de Criminologia de la UOC és formar professionals totalment preparats per a enfrontar-se al món laboral, tant del sector públic com del privat, que dominin les noves tecnologies (TIC) i les apliquin de manera eficaç (UOC – Objectiu, perfils i competències).

És en aquest apartat de DOMINI DE LES NOVES TECNOLOGIES que m’ha motivat a la creació d’aquesta secció Web. A més, també el fet que la creació de les PAC no només serveixen per assolir una assignatura, sinó que són una font de consulta, informació i aprenentatge important.

Per aquest motiu, la intenció d’aquest apartat també és la publicació, difusió i compartiment de tot aquest coneixement i que el lector pugui crear-se una opinió crítica sobre els temes tractats. Properament… també es té la intenció de publicar-ho a GOOGLE ACADÈMIC per tal que sigui consultable dintre de l’àmbit de l’aprenentatge.

Tots els treballs són propietat i de creació pròpia del Sr. X. La bibliografia consultada i/o utilitzada està referenciada en l’apartat de bibliografia al final de cada PAC. Si per error involuntari no hi ha alguna font, agraïria que es comuniqués a familiaxae@gmail.com per tal de rectificar-ho o debatre-ho.

Pla d’estudis

 

Semestre Assignatura Crèdits Any PAC 1 PAC2 PAC3 PAC4-5
1
Introducció al dret
6  2014  PAC 1  PAC 2  PAC 3  PAC 4

PAC 5

Política i societat 6
Introducció a la sociologia 6
Ús i aplicació de les TIC
6  2014
Fonaments de criminologia 6
Sub-total = 30
2
Introducció a la psicologia:
6  2017  PAC 1  PAC 2  PAC 3  PAC 4
Dret públic
6  2015 PAC 1 PAC 2 PAC 3 PAC 4
Metodologia de les ciències socials 4
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació 6  2016
Idioma modern I
6  2014  

x

 

x

 

x

 

x

Sub-total = 28

3

Dret penal, part general 6
Teories criminològiques I 6
Mètodes quantitatius de recerca criminològica 6
Bases psicosocials en criminologia 6
Idioma modern II
6  2017  

x

 

x

 

x

x

Sub-total = 30
4 Dret penal, part especial 6
Teories criminològiques II 6
Anàlisi de dades 6
Sociologia del dret 6
Execució i dret penitenciari 6
Sub-total = 30
5 Psicologia criminal 6
Procés penal 6
Política criminal 6
Crè. optatius 8
 Sub-total = 32
6 Victimologia 6
Desviació i control social 6
Mètodes qualitatius de recerca criminològica 4
Crè. optatius 12
Sub-total = 40
7 Medicina legal i ciències forenses 6
Predicció, prevenció i tractament de la conducta delictiva 6
Penologia 6
Delinqüència juvenil 4
Crè. optatius 8
Sub-total = 30
8 Gènere i delinqüència 4
Polítiques públiques de seguretat i prevenció 6
Pràcticum 4
Treball final de grau 6
Crè. optatius 12
Sub-total = 32
TOTAL CRÈDITS GRAU 240

Crèdits FETS


Crèdits PENDENT

13%

87%